Servis

Vážený zákazník,

Za súhlas s reklamačnými podmienkami sa považuje objednanie tovaru cez online e-shop, alebo pomocou e-mailu.

1. Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu

Tovar zakúpeny prostredníctvom internetového obchodu má zákazník do 14 dní od doručenia tovaru nárok na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar však nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený alebo inak znehodnotený a ani nesmie niesť žiadne známky používania. Tovar musí byť zabalený v originálnom balení (vrátane akéhokoľvek príslušenstva a dokumentácie) a odoslané najneskôr v 14. deň od dátumu doručenia zákazníkovi na adresu prevádzkovateľa. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslaná čiastka zodpovedajúca plnej kúpnej cene zaplatenej za tovar na ním udané číslo bankového účtu, prípadne v hotovosti, poštovou poukážkou, alebo inak na základe vzájomnej dohody.

2. Uplatnenie reklamácie

Klient sa pri uplatňovaní záruky môže s potrebnými dokumentami (záručný list, faktúra) obrátiť priamo na servis danej značky, alebo tovar zaslať do sídla prevádzky internetového obchodu www.cezema.sk spolu s popisom závady, záručným listom a spiatočnou adresou. Po vybavení reklamácie Vám bude tovar zaslaný späť.

3. Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Neoddeliteľnú súčasť záručných podmienok tvoria záručné podmienky výrobcu. Reklamácia je podmienená dokázaním nákupu reklamovaného tovaru v internetovom obchode www.cezema.sk, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra a riadne vyplnený záručný list. Výnimku tvoria výrobky značiek BOSCH, SKIL a DREMEL ku ktorým sa záručné listy nevystavujú a pre uplatnenie záruky slúži len daňový doklad – faktúra.

4. Adresa nášho obchodu pre zasielanie reklamácií

Kontakty:

 • tel.: 055/7298641, 055/6783557
 • e-mail: cezema@cezema.sk
 • adresa:
  Cezema, s.r.o.
  Južná trieda 52
  040 01 Košice

5. Dĺžka záručnej lehoty pre výrobky BOSCH, PROTOOL a FESTOOL

a) rozšírená záruka 36 mesiacov:

Predĺženie záruky platí pre všetko profesionálne modré náradie značky Bosch, náradia Protool a Festool. Pre uznanie predĺženej záruky je nutné tovar do 4 týždňov po nákupe zaregistrovať cez internet na adrese:

 • BOSCH Professional:     bosch professional
 • PROTOOL: záruka Protool     protool
 • FESTOOL: záruka Festool     festool

b) záruka 24 mesiacov

Hobby náradie Bosch (zelené), záhradna technika Bosch, náradie Skil a Dremel a z ich určenia vyplýva, že nie je určené na profesionálne použitie, a preto je podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka, záručna lehota 24 mesiacov, a to bez výnimky. Na príslušenstvo platí záruka 24 mesiacov a bude uznaná na základe predloženia daňového dokladu – faktúry. Taktiež platí aj pre výrobky Bosch profesional čiže modré náradie ak sa takéto náradie používa na súkromné účely.

c) záruka 12 mesiacov

Táto záručna lehota platí pre náradie Bosch Profesional (modré)- určené pre profesionálov, vtedy keď kupujúcim je osoba alebo spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia. Takýto zákazník kupuje náradie pre obchodnú alebo podnikateľskú činnosť (stavebné práce…) a požaduje uvedenie svojej firmy pri vydávaní úplného daňového dokladu.
V tomto prípade sa jedná o kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý neurčuje dĺžku záručnej doby. Spoločnosť Robert Bosch GMBH odporúča poskytovať 12 mesiacov záručnej doby od dátumu predaja.

6. Pozáručny servis

Naša spoločnosť ponúka taktiež pozáručny servis na tovar značiek Bosch, Skil, Narex, Protool, Festool, Metabo, Makita, mikronáradie Proxxon a pájky Konrad.

7. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1. februára 2012 a platí výlučne pre internetový obchod www.cezema.sk.

Bližšie informácie prostredníctvom nášho e-mailu cezema@cezema.sk alebo tel. kontaktu 055/7298461.